V půlce prosince se na Rabasovce konal den otevřeného klubu. Velmi se podařil.

 

Úvodem jsme rodiče seznámili s náplní našeho klubu, ukázali jim vše, co jsme do klubu dostali a přiblížili jim cíl naší činnosti.

 

Ač klub máme v pátek od 13.00 hod, sešlo se zde hodně maminek, babiček, dědečků a sourozenců. Jejich úkolem bylo donést si z dětství knížku, na kterou velmi rádi vzpomínají. Knížku měli představit dětem, zavzpomínat, kdy a od koho ji dostali, a mohli kousek přečíst.

 

My jsme s dětmi pozorně poslouchali a vyprávění jsme vždy zpestřili vánoční koledou doprovázenou kytarou a Orffovými nástroji. Babička Petra nám recitovala tak procítěně básničku ze své knížky, až to nám dospělým vehnalo slzy do očí. I děti svou recitací velmi zaujala. V místnosti voněla svíčka a vánoční cukroví, postupně jsme ujídali, popíjeli kávu a čaj a vzpomínali na knížky. I děti se zapojily a začaly vzpomínat na knížky, které jim četli rodiče a líbily se jim.

 

Najednou zazvonil zvoneček a dětem jsme předali dáreček do klubu – zabalenou krabici, v které jsme si ze zásilky z jara nechali některé knížky. To už jsme na koberci seděli všichni a volně diskutovali o knížkách. Jedna z maminek mi řekla, že knížku „Kosprd a Telecí“, kterou si její dcera půjčila domů, si musela taky přečíst. Vzala ji i do práce, kde touto knihou pobavila své spolupracovníky.

 

Stejně velký úspěch měla knížka „Kdo to je, kdo to je, kdo ten záchod blokuje?“ Někteří rodiče se přiznali, že od té doby, co jejich děti chodí do klubu, sledují více dětské knížky v knihovnách a v knihkupectví. Knížky pro děti k Vánocům vybírali s tím, že jim děti díky klubu řekly, jaké knihy je zajímají – obsahově.

 

Čas volně plynul a my poslouchaly a nechaly si i od rodičů doporučovat některé knihy pro děti. Ani jsme se nenadáli a byl konec. Domů jsme s Mílou odcházely ve velmi dobré náladě a s pocitem, že čtenářský klub u těchto rodičů i dětí vzbudil zájem nejen o dětské knížky, ale i o čtení.

 

Pavla a Míla z klubu na ZŠ Rabasova, Slané