Zájem dětí byl úžasný, nikdo si knihu nezapomněl a už od rána děti vyzvídaly, kterou hodinu si budou číst. Upřesnili jsme si pravidla – nerušit, nemluvit, neodcházet na WC, nepít apod. Děti si četly 15 minut, některé by rády pokračovaly.

 

Po četbě si každý vybral malý úryvek, kterým seznámí ostatní se svou knihou, knihu pak děti doporučovaly ostatním. Pak si každý vytvořil záznamový list s krátkým popisem, autorem, názvem knihy a do druhé poloviny listu nakreslily obrázek. Brzy budeme s takto pojatou dílnou čtení pokračovat.

 

Domluvili jsme se, že doma budou dále číst, příště (brzy) si přinesou tuto stejnou knihu a budou si v ní číst dál. Pokud by už ji dočetly, seznámí nás, jak kniha pokračovala a jaký měla závěr. Byl to první pokus a určitě budeme takto pracovat častěji.

 

Ivana Šimečková,

manažerka čtenářského klubu ZŠ Politických vězňů, Slaný