Během klubového setkání 15. 10. 2013 jsme si užili pěkného podzimního počasí na školní zahradě.

 

Děti měly za úkol najít na zahradě schované listy a lístečky s texty básniček o podzimu, jazykolamy a bajky. Cedulky s názvy Básně, Bajky, Jazykolamy také byly schované.

 

Stáňa se s dětmi chvíli procházela kolem školy mimo zahradu, děti pozorovaly podzimní proměny přírody, povídaly si o podzimu, a já jsem mezitím hledala vhodné úkryty pro cedulky a texty. Když jsem je zavolala, byly všechny nedočkavé a netrpělivé! Pořád na mě volaly: „ Co budeme dělat? Budeme něco hledat?“ Z dálky mě asi zahlédly, jak pobíhám s něčím v ruce od stromu ke keři, od lavičky k plotu, a schovávám a schovávám…

 

Sotva jsme jim se Stáňou vysvětlily pravidla hry, všichni kluci a holky vyběhli jak koně na dostihovém závodě. Stihly jsme je poučit, aby nelámali větve ovocných i okrasných stromů a keřů. V zápalu hry naštěstí k ničemu takovému nedošlo. Za chvíli byly lístečky a cedulky na stole. Během chvíle je děti správně roztřídily. Musely se trochu i začíst, aby poznaly, kam správně text zařadit. Následovalo krátké hlasité čtení vybraných básniček nebo jazykolamů. Dokonce jeden chlapec básničku o podzimu znal, tak nám ji pod korunami ořešáků zarecitoval.

 

Z barevných obrázků měly děti ještě poznat, které patří k podzimu a říct o nich i pár vět. Nakonec si děti mohly sesbírat pár ořechů a zadovádět na prolézačkách. Klub jsme zakončili v klubové místnosti u nás už pravidelnou dílnou čtení.

 

Za čtenářský klub zaznamenala Kateřina Zímová,

ZŠ Politických Vězňů, Slaný