květen 2013

Protože máme za školou nejen úžasnou školní zahradu, ale pár metrů od školy je i lesopark, zaměřili jsme se na jednom klubovém setkání na práci s encyklopediemi na téma rostliny. Bylo hezké počasí, tak jsme s knížkami k určování rostlin vyrazili právě do našeho parku a určování a poznávání bylin i některých dřevin si opravdu moc užili. Starší děti poučovaly ty mladší a my se Stáňou jsme chvílemi nestačily odpovídat na všetečné otázky. Encyklopedie rostlin nám velice pomohly. Větší děti si odpovědi na otázky vyhledávaly samy, těm menším jsme pomáhaly. Ve škole jsme si pak získané vědomosti utřídili a zhodnotili společnou práci i zábavu v parku. Bylo nám v přírodě moc hezky.