V úterý 12. června 2012 se v naší škole konal první Den otevřeného klubu. Na návštěvu přišlo 25 dětí, které mezi členy klubu nepatří, některé paní učitelky a paní vychovatelka ze školní družiny, takže v klubu bylo živo. Celé setkání bylo laděno na téma knihy Lichožrouti od Pavla Šruta. Po přečtení ukázky z knihy se rozpoutala velká diskuse o požíračích ponožek v našich domovech. Paní knihovnice donesla z knihovny i maskota lichožrouta Hihlíka. Ten šel z ručky do ručky, moc se dětem líbil. Kromě odpovídání na otázky ke knize, hraní si s ponožkami jako s maňásky, kreslení lidožroutů jsme také našeho maskota Hihlíka ponožkami nakrmili. Stihli jsme i malou dílničku čtení s dětmi ze školní družiny. Byly nadšené, když si na koberec mohly vzít jakoukoli knížku, prohlížet si ji, a dokonce někteří (byli to převážné prvňáci) si kousek přečetli. Návštěvníkům také moc chutnalo občerstvení, které na setkání připravila paní učitelka Zímová. Pro děti upekla domácí bublaninu.

 

Představování klubové činnosti pokračovalo 14. 6. 2012, kdy se otevřely dveře do čtvrtečního čtenářského klubu. Uvítali jsme návštěvu dětí ze školní družiny, paní ředitelku a některé paní učitelky naší školy. Z rozmanité náplně našeho klubu jsme předvedli práci s knihou „Človíčkova dobrodružství“ – četbu, skládání obrázků a odpovědi na vylosované otázky. Děti ze školní družiny nám úspěšně pomáhaly a všem se odpoledne v čtenářském klubu líbilo.