1. Předčtenáři

Žádné nebo malé čtenářské dovednosti, dítě nemá dosud plně zvládnutou techniku čtení, takové knihy doporučujeme dětem, které ještě neumějí číst a doma si knihy budou prohlížet samostatně či dětem, kteří už trochu číst umějí, ale delší text samostatně nezvládnout.

 

Knihy se vyznačují tím, že mají:

 

–velká písmena

–jednoduché věty, pouze jedna či několik málo na stránku

–málo textu

–hodně a výrazné ilustrace, které kopírují, případně rozvíjejí děj

–jednoduchá dějová linka

 

Např. P. Horáček: Husa Líza

 

2. Začínající čtenáři

Technika čtení ještě není plně zvládnutá, ale dítě je schopno přečíst krátký souvislý text s jednoduchým příběhem. Knihy doporučujeme dětem, které již samostatně čtou, ale delšímu textu by ještě nerozuměly – obvykle ale už nějakou knihu přečetly. Tyto knihy můžeme v klubu doporučovat i dětem, které nemají zvládnutou techniku čtení, ale kde je šance, že jim někdo bude doma číst.

 

Knihy se vyznačují tím, že mají:

 

–velká písmena

–relativně malé množství textu (ale nejedná se již o knihy, kde by byla jedna věta textu na stránku)

–ilustrace na stejné stránce jako text, ke kterému se vážou

–ilustrace kopírují děj

–jednoduchý děj s více postavami

–děj popisuje známé jevy

 

3. Skupina 2

Děti mají dobře zvládnutou techniku čtení, zatím pro samostatné čtení vyhledávají tematicky méně náročné knihy s nekomplikovaným dějem.

 

Knihy se vyznačují tím, že mají:

 

–běžné písmo, ale větší rozestupy mezi řádky.

–děj popisuje méně známé nebo neznámé jevy,

–méně obrázků

–náročnější text vyžadující určitou míru abstrakce

–jednodušší komiksy

 

Např. I. Březinová: Lentilka pro dědu Edu

 

4. Samostatní čtenáři

Děti mají plně zvládnutou techniku čtení a takové čtenářské dovednosti, že mohou samostatně bez pomoci přečíst delší text, čtou pravidelně, protože tyto knihy vyžadují návaznost pamatování si předchozího textu a pochopení souvislostí. Část knih zařazená v této skupině je určena samostatným čtenářům mladšího věku, část samostatným čtenářům staršího věku.

 

Knihy se vyznačují tím, že mají:

 

–běžné písmo, normální rozestupy mezi řádky

–ilustrace jen doplňují text

–víceúrovňový příběh – více dějových linií, více postav.

–náročnější témata

 

Např. W. David: Babička drsňačka, S. C. Lewis: Letopisy Narnie 

 

Dětská naučná literatura

Knihy mají:

 

–hodně obrázků

–málo textu, převážně informace

–vhodné pro děti s určitou zálibou (auta, letadla, zvířata)

–složitější text většinou dětem nevadí

–pro děti věkově starší bez čtenářských zkušeností

–vhodné pro věcné čtení

 

Např. Děsivá věda – lidské tělo