O co jde?

Chceme posílit příležitosti ve vzdělání u dětí z MŠ a I. stupně, které mají specifické vzdělávací potřeby, protože pocházejí z nepodnětného či sociálně slabého prostředí nebo mají nějakou specifickou poruchu učení, přenést v zahraničí úspěšné čtenářské kluby do ČR, tedy i obnovit naši českou tradici, opilotovat čtenářský program zaměřený na děti – nečtenáře, a na závěr požádat MŠMT ČR o jeho akreditaci, vytvořit pracovní skupinu, v níž jsou učitelé, knihovníci, teoretici dětského čtenářství, speciální pedagogové – společně. Vyzkoušet si koučovací a mentoringové postupy v pedagogické praxi, publikovat příklady dobré praxe a na konci projektu je za účasti odborné veřejnosti představit i v knižní podobě, získat pro projekt lidi, kteří dětem na základních školách mohou četbu přiblížit – spisovatele, zapálené čtenáře, herce, známé osobnosti…

Jak chceme dosáhnout, aby děti do klubu chodily?

Naším společným cílem je podpořit děti v klubech při budování vlastních pevných čtenářských návyků. Chceme jim čas nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu, nenásilné poučení. Řada z dětí, které do klubů chodí, se čtení bojí, protože v něm v běžné třídě příliš nevynikají. V bezpečném prostředí klubu, kde nikdo neznámkuje jejich výkon, dostávají kluci a holky možnost si knížky prohlížet nebo je polehoučku číst, poslouchat manažery klubů, jak jim předčítají – čtení je jim představeno jako prostředek k širokému spektru zábavných činností.

 

Čím déle dítě do klubu chodí, tím větší pozitivní efekt na jeho výkon docházka má. Proto se snažíme děti motivovat, aby v klubu vydržely pokud možno po celou dobu projektu. Děti mají svou účast v klubu vnímat jako cosi výjimečného, prestižního. Při náboru dostaly osobní pozvánky. V souvislosti se zahájením klubové práce každé dítě dostává klubovou průkazku, kde si může napsat, jak se mu klubové setkání líbilo, nebo nakreslit jednoduchý symbol vyjadřující náladu z klubového setkání. Budou průběžně jako formu uznání dostávat oddílové odznaky, přibližné jednou za pololetí si dítě odnese domů knížku jako dárek, obdrží různé certifikáty nebo vysvědčení malých čtenářů. Od září 2012 děti podarujeme i plátěnou klubovou taškou, v níž mohou nosit vypůjčené nebo vlastní knížky.

Jak to v praxi vypadá?

Přímá práce s dětmi probíhá po dobu školního roku. Skupina se v prostorách klubu, v knihovně nebo na jiném vhodném místě (na školním pozemku, na hřišti apod.) sejde vždy na hodinu a půl. Tento čas je samozřejmě dle potřeb dětí rozdělen na kratší tématické úseky proložené různými hrami či drobnými pohybovými aktivitami.

 

Jednu klubovou skupinu tvoří přibližně 10 dětí, v některé škole je zájem větší, počet 10 však považujeme za relativně dobře zvládnutelné optimum. Děti pracují pod vedením dvou manažerů klubů – jedním je kmenová pedagožka školy, v několika málo případech družinářka, druhým bývá knihovnice.

 

Program v klubech není nastaven dle jednotného mustru, je zcela na zájmu a zkušenostech manažerů klubů, jak práci postaví a strukturují. Manažery klubů vedeme k postupnému zařazení „dílny čten“í, děti jsou motivovány, aby si domů půjčovaly knihu (princip „odcházím domů s knihou“) a aby si navzájem knihy doporučovaly, resp. učily se knihy doporučovat.

 

Díky finanční podpoře jsou kluby vybaveny celou řadou současných dětských titulů (především z oblasti beletrie), k dispozici je 14 různých audioknih a CD přehrávač i digitální diktafon. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí práce v klubu bývají drobné výtvarné činnosti, děti mají k dispozici i jednoduché kancelářské a výtvarné potřeby. Podíváte-li se do sekce Co se děje v klubech, dozvíte se více o konkrétním pojetí klubové práce.

Aktuality

 • Nedávno proběhla pedaogickými diskuze o tom, zda stačí je dílna čtení vhodná pro rozvoj dětského čtenářství.  Hovořilo se o americkém výzkumu, který ji nepovažoval za dostačující prostředek.  Citovanou knihu Vám předstaujeme zde.

  Mimo jiné se zde dočteme, že samostatné tiché čtení nestačí, ale je pro rozvoj dětského čtenářtví nutnou podmínkou. 

   

   

 • Nové kurzy

  Nová škola, o. p. s., si Vás dovoluje pozvat k účasti v kurzech rozvíjení čtenářské gramotnosti.

  Podrobný popis jednotlivých kurzů se nachází zde:

  Nova_skola_ctenarstvi_nabidka_kurzu2016

  Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT ČR v systému DVPP a jsou vhodné k naplnění výstupů projektů realizovaných v rámci šablon OP VVV.

   

  Aktuální termíny kurzů včetně cen a organizačních podrobností najdete na:

  http://www.novaskolaops.cz/kurzy-ctenarske-gramotnosti-2016

   

  Těšíme se na Vaši účast.

   

   

   

   

 • Článek speciálního pedagoga Zbyňka Němce o čtenářství dětí se sociálním znevýhodněním najdete zde.

 • Čtenářské kostky… zase na scéně. Sada 6 kostek, které pomáhají dětem osvojit si čtenářské stragie a díky nim lépe porozumět textu. V klubech s nimi máme výborné zkušenosti. Při společné četbě si děti hodí žlutou kostkou a připraví se na četbu, v průběhu četby si hodí zelenou kostkou a pomocí otázek přemýšlejí o průběhu textu. Na závěr si hodí kostkou oranžovou a odpovědmi na nabízené otázky shrnou text..Milí přátelé, pokud byste měli zájem o čtenářské kostky, napište, prosím, na ctenarske.kostky@gmail.com.Připravujeme objednávku na únor. Cena sady je 480 Kč (plus balné a poštovné). .

  Bližší informace naleznete zde.

   

 • Ukázku práce se čtenářskými kostkami najdete zde.  A seznam otázek, které jsou na kostkách vytištěny, je k dispozici na konci webové stránky,  zde.

 • Seznam knih – V průběhu tří let jsme pracovali s celou řadou knih,  nabízíme vám jejich seznam, rozšířený o nové tituly a o tituly pro žáky na II. stupni ZŠ. Knihy jsou rozděleny podle čtenářské úrovně dětí. Považujte, prosím, toto rozdělení za orientační a nezapomeňte, že ve třídě máte pravaděpodobně žáky různých čtenářských úrovní.

  Seznam najdete Knihy_doporucene_3. Anotace mnohých knih najdete zde.

 • Nabídka školám: Akreditovaný kurz Jak založit čtenářský klub aneb Čtenářská dílna v praxi, vhodný pro výzvu č. 56 OP VK

  Více zde

 • Školní čtenářské kluby získaly cenu veřejnosti v soutěži Eduina  – inovace ve vzdělávání. A současně se umístily na 2. místě v hodnocení odborné poroty. Více zde.

 • Na webu najdete nový text Zbyňka Němce, našeho speciálního pedagoga, v němž přehledně shrnuje své zkušenosti se čtenářstvím dětí se sociálním znevýhodněním. Vše doplňuje řadou výzkumů a citací. Čtete zde.

 • Poslední palubní deník právě míří ke svým čtenářům. Naleznete ho zde.

 • K naší velké radosti jsme zjistili, že čtenářské kluby postoupily do finále soutěže Eduina. Nyní už záleží na hlasování veřejnosti. Pokud nás chcete podpořit, bude moc rádi: http://www.eduin.cz/hlasuj/

   

 • V Praze proběhla první burza nápadů, fotografie naleznete zde. Setkání bylo vemi příjemné a věříme, že všestranně přínosné.

 • S knihou po škole ? Jak to vlastně myšleno? Můžete si to přečíst v závěrečné metodice Školních čtenářských klubů. S radostí Vám oznamujeme, že “naše kniha” je ke stažení  zde. Pokud máte zájem o vytištěnou knihu, napište na adresu: jana.horovska@novaskolaops.cz

 • Milí přátelé dětského čtenářství,

  pokud se chcete dozvědět něco o školních čtenářských klubech jako volnočasové aktivitě vhodné pro děti základních škol, případně předškolní děti, zbystřete pozornost a zvažte účast na burze nápadů buď 10. listopadu 2014 v Era Světě, což je na Jungmannově náměstí v Praze, nebo 24. listopadu 2014 v budově Arcibiskupství olomouckého v Olomouci.
  Půjde o velmi prakticky zaměřené setkání, kdy si většinu metod práce i vyzkoušíte. Celá akce je  zdarma.
  Bližší informace k místům, kde se sejdeme,  a program najdete zde:

  Společné pracovní setkání nám zpříjemní různé dobroty na zub , protože celý projekt, v jehož rámci se scházíme, je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Zájemcům můžeme zároveň proplatit i cestovní náklady. Informujte nás však, že o toto máte zájem.

  V případě zájmu zúčastnit se, napište na jana.horovska@novaskolaops.cz.
  Prosím, napište, jakých dvou dílen se chcete zúčastnit (jedna dopolední, jedna odpolední, anotace k dílnám i časový rozvrh naleznete v příloze Program Burzy nápadů). Také prosíme o informaci, zda jste učitel/ka I. či II. stupně, knihovník/knihovnice atd.případně zájmu napište na e-mail: jana.horovska@novaskolaosp.cz.     

  ctenarskekluby_rodina_skola_inzerce.indd          

 • Naďa a Bětka se na Vás teší na 24. knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.  V pátek 17. října 2014  od 10.10 do 11.00 na  čtenářskou dílnu

   pro děti, učitele, knihovníky a rodiče, v níž se dozvíte, jak čtenářské kluby probíhají. Při dílně čtení budou spolupracovat děti ze ZŠ V Sadech z Havlíčkova Brodu

   V pátek 17. října a v sobotu 18. října 2014  se na Vás těšíme u stánku č. 126, kde se dozvíte, co to je čtenářský klub, jak funguje a jak je možné přilákat ke knihám i zarputilé nečtenáře.

   

 • Eva Fundová, knihovnice z Přelouče a veducí klubu v Hlavečníku, zorganizovala sérii klubových setkání s dětmi z Přelouče. Nejmladšímu čtenáři byly celé tři roky. O Eviných zkušenostech si přečtete zde.

 • Výsledky šetření, které jsme v Nové škole uskutečnili na podzim roku 2013, jsou ke stažení zde.

 • Milí rodiče, pokud ještě nechodíte s dětmi do knihovny, třeba si rádi přečtete “10 důvodů, proč navštívit s dětmi knihovnu”, které sepsala zkušená knihovnice Naďa Rollová.

  Více zde

   

 • Rozloučení s čtenářským klubem

   

  O tom, jak proběhlo klubové rozloučení ve Slaném, si můžete přečístí zde. 

  Najdete zde i autentické výpovědi dětí, o tom, co se jim v klubu líbilo.

 • Nová lekce Alžběty Ingrové se zaměřuje na kladení otázek – a jejím hlavní hrdinou je Petalík z knihy Kouzelná baterka. Více zde.

 • Na webu je nový Dopis v lahvi – metodická podpora pro učitele a knihovníky. Více zde.

 • Mnoho z nás přestane svým dětem číst, když se to ony samy naučí… ale třeba je to škoda. Leckterým  knihám by totiž děti už rozuměly, ale ještě je samy nezvládnou přelouskat. Knihy, které si můžete číst se svými dětmi (a věříme, že budou bavit i Vás), najdete na zde.

 • Nakladatelství Mladá fronta vydalo před nedávnem knihu . Nyní k ní vyšla i metodika, kterou sepsala Nina Rutová, která v klubech působí jako odborná konzultantka. Aktivity popsané v metodice byly vyzkoušeny v kolínském čtenářském klubu, u Evy Novákové a Tomáše Koleszára.

 • Prahou kráčel lev….  V neděli 18. května 2014 jsme pozvali na Svět knihy rodiče s dětmi. A spolu s výtvarnicí Míšou Kukovičovou realizovali dílnu podle knihy Prahou kráčí lev. Poprvé jsme také veřejně použili naše čtenářské kostky – více o nich bude napsáno v červnové Rodině a školy a pro Pražáky v časopise “Kam s dětmi v Praze”.

   

 • Přijďte se dozvědět více o čtenářských klubech na Svět knihy 2014.

 • Kurzy umožňující šíření myšlenky čtenářských klubů do dalších škol získaly akreditaci. Potvrzení zde.

 • Přečtěte si Palubní deník č. 6 zde.

 • Video o akci Čtení na kolejích zde.

 • Soubor lekcí (ke stažení zde) Niny Rutové provází knihou Já se nechtěl stěhovat a hlouběji se přitom zabývá tématy šikany a postojem dětí v klubu či školní třídě k dětem, které jsou na okraji.

 • Kluby ze slánských Hájů vám nabízí inspiraci, jak vtáhnout do klubové práce rodiče – více zde.