Na Hájích se děti od září 2012 scházejí v nových klubových prostorách v suterénu školy.