Stalo se naší dobrou tradicí zvát si na klubové schůzky zajímavé hosty, kteří nám vyprávějí o svém vztahu k literatuře a předčítají nám úryvky ze svých oblíbených knih ze svého dětství. Naše pozvání již přijala Helena Dubničová, redaktorka českého rozhlasu a Oldřich Randula, člen sázavského ochotnického souboru. Obě setkání proběhla za přítomnosti rodičů dětí i hostů z řad vyučujících i žáků naší školy a těšila se velkému zájmu všech zúčastněných. Naše zatím poslední akce tohoto druhu proběhla před Vánocemi 12. prosince 2013 za účasti obou sázavských klubů.

 

Pozvání mezi čtenáře přijala Veronika Burgerová, žákyně 9. ročníku ZŠ v Sázavě. Nenápadná dívka, která na první pohled působí velmi plaše, rozhodně nemá důvod k přehnané skromnosti. Ve svých čtrnácti letech je nadějnou spisovatelkou a básnířkou, vydala již tři knihy. Za svou literární činnost v roce 2013 získala cenu České televize Zlatý oříšek. Touto cenou je každoročně odměňováno deset dětí z České republiky za své mimořádné výsledky v nejrůznějších oblastech. V době besedy Veronika již znala výsledky soutěže, ale ze skromnosti je neprozradila. Pouze nás pozvala ke sledování vyhlášení výsledků, které ČT vysílala 1.ledna 2014.

 

Při autorském čtení nám Veronika představila své knihy, přečetla ukázky a odpovídala na otázky, které jsme si pro ni předem pečlivě připravili. Protože preferuje žánr „fantasy“, věnovali jsme se mu podrobněji. Objasnili jsme dětem podstatu tohoto stylu a v závěru besedy jsme jim připravili praktické cvičení, kterého se mladá autorka také zúčastnila.

 

Děti se rozdělily do pěti skupin a dostaly úvodní větu příběhu, která byla pro všechny skupiny stejná: „Vstávat, snídaně je na stole, volala maminka, ale z dětského pokoje se nikdo neozýval….“ Dále už děti pracovaly podle své fantazie sami. Vznikla dílka, více, či méně zdařilá, ale tvořená s velkým tvůrčím nasazením všech „spisovatelů“. V závěru setkání děti všechny práce nahlas přečetly, zhodnotily a zařadily do svých portfólií.

 

Tato akce byla pro nás, manažerky klubů, velkou inspirací pro zařazování podobných činností i do běžných klubových hodin. Chtěly bychom motivovat děti k dalšímu literárnímu tvoření bez ohledu na to, zda jsou začínajícími nebo pokročilými čtenáři nebo jestli umějí psát, či nikoliv. Ukázalo se, že i ty nejmenší děti bez dovednosti čtení, umějí své fantazie dobře a s radostí využívat.

 

Z pera Dany Štědrové,

manažerky sázavského klubu