Projekt Čtenářských klubů se shledal v Sázavě s překvapivým zájmem cílové skupiny dětí. Byly vytvořeny dvě skupiny, které samostatně zahájily svou činnost. Kromě žáků prvních a druhých tříd se do projektu aktivně zapojily i děti z přípravné třídy, která je na zdejší ZŠ zřízena. Aby náplň práce v klubech probíhala přiměřeně k věku dětí a jejich specifickým zvláštnostem, do jednoho klubu jsme zařadily děti z přípravky a prvních tříd s poruchami čtení a výslovnosti, do druhého klubu děti, které měly techniku čtení víceméně zvládnutou. Toto opatření se ukázalo být správné a vedoucím klubů usnadnilo práci při výběru knih a přípravě programu pro jednotlivé lekce.