Jeden z nejlepších způsobů, jak děti něco naučit je, jim to ukázat. V pedagogice se používá termín: „modelování.“ Kolegyně Hana Hájková a Alžběta Ingrová se soustřeďují na modelování rozhovoru o knize. Alžběta knihu představuje, Hana jí klade otázky.

 

Začínáme komunitním kruhem, který děti pomáhají připravit. Hovoříme o tom, co děti prožily předchozí týden.

 

„Tak a nyní je čas přejít k vašim knížkám,“ vyzve je Alžběta. Otevírá se kolečko pro představení a doporučení vlastní knížky, kterou děti měly minulý týden doma půjčenou. Začínají vedoucí klubu. Nejprve modelují, jak ony samy představí svou knihu a jak si kladou otázky: Alžběta drží v ruce „svoji“ knížku: Roald Dahl. „Prevíti.“. Nejprve vypráví o autorovi, jeho národnosti, ostatních knížkách, které napsal. Barvitě jsou vykresleni hlavní hrdinové, naznačí se děj i atmosféra (jsou to hodně zlí lidé, ubližují i zvířátkům…) „Půjčil by si ji někdo?“ Zvedají se ruce několika dětí.

 

Pokračují děti. Každý má knížku připravenou, souvisle vypráví. Zapomene-li na autora, pomocí otázky jedné z vedoucích klubu ho umí najít. Děti pracují i s ilustracemi. Pokud se jim kniha líbí, většinou si ji chtějí dočíst. Celý kroužek si děti naslouchají, kladou doplňující otázky, některé vybíhají, aby uviděly nabízený titul.

 

Připravila regionální koordinátorka Marie Vrzáčková ve spolupráci s metodičkou Irenou Polákovou.