Již delší dobu spolu s ostatními manažerkami sázavských klubů cítíme, že je do klubové práce potřeba „vtáhnout“ rodiče. V duchu naší celoprojektové snahy „Vezmi Vaše do klubu“ v Sázavě proběhla dne 28. 5. 2013 besídka obou klubů u příležitosti dne matek. Nešlo o klasický den otevřeného klubu, neboť se tam děly věci, které s normální klubovou prací nemají mnoho společného. Nicméně podívat se na fotky můžete zde.

 

V tomto školním roce jsme se s kolegyní Brošovou dohodly, že vyzveme rodiče a další příbuzné a známé klubových dětí, aby se kdykoli přišli podívat na naši klubovou schůzku a měli tak možnost vidět děti při práci s knihami, případně se zapojit do dění. Děti vyrobily pozvánky a měly také za úkol vyzvat případné hosty, aby si s sebou na schůzku přinesli svou knihu, třeba tu, co mají právě rozečtenou, nebo nějakou svou oblíbenou. S jakým ohlasem se zatím naše snažení setkalo?

 

17. 10. se přišla na druhou polovinu schůzky podívat jedna maminka. Nebyla aktivní, pouze sledovala dění.

 

24. 10. se dostavily tři maminky a jedna babička. Knihy si nepřinesly, takže se nezapojily do rozhovorů o domácí četbě, ale velmi pozorně sledovaly, co děti i lektorky o svých knihách povídají, jak je hodnotí a doporučují. Zaujala je i čtenářská lekce z knihy Malá baletka, tentokrát oživená použitím diktafonu. Na začátku jsme shrnuli předchozí děj, děti se pak střídaly ve čtení úryvků, při četbě jsme vyjasňovali, předvídali, vytvářeli představy a porovnávali děj s dějem baletu Louskáček a se stejnojmenným kresleným filmem. Hosté byli upozorněni, že tyto postupy pomáhají číst s porozuměním. Maminky a babička měly nakonec možnost seznámit se s klubovou knihovničkou a vidět děti při vybírání nových knížek k domácí četbě.

 

Ze závěrečného rozhovoru soudím, že návštěvnice překvapilo, co vše je možné s knihami dělat, naše práce s knihami se jim velice líbila a můžeme doufat, že jim byla i inspirací. Přikládáme i pár fotek, z nichž si uděláte i představu, jak to vypadá v našem klubu.

 

Ve druhém klubu, který vede D. Štědrová a J. Bubeníková, byla na návštěvě vychovatelka z místního dětského domova a o této události informovala Irena na klubovém facebooku.

 

Pro projektový web a jako inspiraci pro ostatní zaznamenala manažerka jednoho ze sázavských čtenářských klubů Alžběta Ingrová.