Počátkem tohoto školního roku úterní odpolední klub v Kolíně vyzkoušel zařazení zápisků z četby, včetně podvojného deníku. Tento způsob záznamu si děti oblíbily a přivykly mu. Na přiložených fotkách se můžete podívat, že deník je obyčejným sešitem, do něhož dětí píší nebo vlepují text obvykle během klubového setkání, zapisují své komentáře a v mezičase jim do nich vepisuje své vzkazy nebo otázky vedoucí klubu Šárka. Výhodou je, že se děti mohou ke svým postřehům a názorům vrátit.