Vedla a zaznamenala Mirka Jouzová,

vedoucí klubu a knihovnice MK v Kolíně

 

Eva a Tomáš na tuto akci navázali v dalším klubu (my se Šárkou také, ale obrázky z návštěvy knihovny malovaly děti se Šárkou při vyučování).

 

„Tomáš přinesl knihy s Ladovými ilustracemi, děti se rozdělily do skupin a povídaly si o nich. Eva jim četla ukázky z Nezbedných pohádek, které si děti při dílně v knihovně také prohlížely.

 

Děti samy pak přinesly z domova Ladovy knížky či knížky Alenky Ladové a poukazovaly na rozdíly v kresbě. Podle ilustrace interiéru Ladovy chalupy děti popisovaly vzhled místnosti.

 

Podle ilustrace mikulášské obchůzky z Ladovy knihy České vánoce Josefa Lady připravili Eva s Tomášem pro děti pracovní list – vymazaly části Ladových obrázků a děti si hrály na ilustrátory – dokreslily zbylé části podle svého a pak vyhledávaly rozdíly v kresbě Lady a své.

 

Děti pak shrnovaly své znalosti z besedy v pracovním listu a také mu ilustrovaly obálku.

 

Ocenili jsme, že se děti těšily, vlivem besedy, i na tradiční vánoční zvyky.“

 

Zaznamenala Eva Nováková,

manažerka čtenářského klubu a učitelka na 5. ZŠ v Kolíně.