Toto je jeden (a možná i nejdůležitější) pilíř naší společné klubové práce. Identifikovali jsme jej společně hned na našem prvním úvodním setkání v Olšance. Už tomu bude rok… Tehdy se mezi některými vedoucími klubů objevily pochybnosti o tom, zda je reálné očekávat od malých dětí, že si budou samostatně vybírat knížky, půjčovat si je domů a především je vracet zpět do klubu v pořádku. Kdo má pochybnosti o smysluplnosti půjčování klubových knížek domů dětem, ať se po zkušenostech poptá v úterním odpoledním klubu v Kolíně. Tento pilíř klubové práce tu stojí opravdu velmi velmi pevně. Jsme moc rádi. Hodláme se tomuto pilíři blíže pověnovat, protože v řadě klubů je možné sledovat pozitivní zkušenosti, jinde přetrvává nedůvěra vůči spolehlivosti dětí nebo prostředí, z něhož pocházejí. Zkusme obavy překonat a vyzvat děti k vypůjčení knížek.

 

V Kolíně si o přečteném povídají na úvod klubového setkání v kruhu. Pak je věnován čas výběru další knížky, což často obsahuje i doporučování mezi dětmi nebo konzultace s vedoucími klubů. Když má dítě vybráno, paní knihovnice knížku zapíše na desky klubového portfolia, aby byl o knížkách přehled. Toto zároveň umožňuje sledovat, kolik knížek děti přečetly nebo se s nimi alespoň seznámily.