V kolínských klubech se děti cíleně učí čtenářským dovednostem. Navazují tím na svou běžnou výuku (většina vedoucích klubů absolvovala kurz čtenářské gramotnosti, který organizovala Pedagogický fakulta Univerzity Karlovy). Např. i ve školních hodinách čtení se děti učí klást otázky k textu, v témž pokračují i v klubu.

 

Při čtení příběhu O rychlé želvě položila vstupní otázku jedna z vedoucích klubu, ale na závěr se ozývají i děti s tím, co je zajímá, jaké otázky je ještě napadají. A nemusejí to být jen otázky k textu, naopak je žádoucí, aby se děti samy zabývaly souvislostmi a kladly takové dotazy, které jim pomohou propojit to, o čem čtou, s tím, co prožívají. Vedoucí klubu v tom dětem pomáhají a ukazují jim, jak o textu přemýšlejí oni. Po přečteném textu Iva děti povzbudí vlastní otázkou, ony samy se přidávají: „mě ještě napadá….“ I Ivana, vedoucí klubu, se dětí ptá, zda ve svém okolí znají někoho, kdo nezkazí žádnou legraci, a navazuje tak na čtený příběh.

 

Další z užitečných dovedností, které děti procvičují, je např. nalezení důkazu v textu pro nějaký názor nebo tvrzení. Kromě čtení s předvídáním zařazují např. jednoduchou aktivitu typu: „podtrhni v textu místo, které potvrdí Tvůj názor… podtrhni místo, z nějž se v textu dozvídáme, že se příběh odehrál ve škole…“. Rychlé a velmi účinné.

 

O tom, co dalšího dělají v kolínských klubech, si přečteme příště. A nemusíte se bát, že se jedná o přísnou školní výuku, děti si v klubu i hrají a samotné čtení nejrůzněji zaměřené je moc baví.

 

Pozorovala a zaznamenala Irena Poláková, projektová metodička