Začti se! - Jak založit čtenářský klubsoubor na stažení

Překlad publikace Book - it! How to set up your own reading club and keep it going

Začti se! - Jak založit čtenářský klubsoubor na stažení

2. část překladu Book - it! How to set up your own reading club and keep it going

Podpora čtenářství ve Franciisoubor na stažení

Kudy vede cesta ke čtenářisoubor na stažení

Publikace, která vznikla v roce 2007, popisuje projekt zaměřený na podporu čtenářství na školách.

Jak čtou české dětisoubor na stažení

Podpora čtenářství v Německusoubor na stažení

Německo-izraelský projektsoubor na stažení

Čtenářské a mediální kluby

Cíle projektu _pro dětisoubor na stažení

Co všechno jsme chtěli děti v klubu naučit... cíle zformulované tak, aby jim rozuměly i děti.

Cíle projektu_pro manažery klubusoubor na stažení

Zformulování cílů, které manažeři klubu používali při plánování lekcí.

Plán klubové lekcesoubor na stažení

Formulář, do něhož si manažeři klubu zapisovali plán klubové schůzky a následně i svou reflexi.

Rozhovor o přečtené knize při dílně čtení - součást videospotů metodické podporysoubor na stažení

Dílna čtení patří k pilířům klubové práce. Po samostatném čtení děti hovoří o tom, co je v čtené knize zaujalo. Videonahrávka pochází z klubu v Sázavě.

Dílna čtení i s otázkami před četbou - součást videospotů metodické podporysoubor na stažení

V nahrávce z kolínského klubu můžete vidět, jak se děti před Vánoci připravovaly na samostatné čtení při dílně čtení - nejprve přemýšlely o tom, co souvisí přímo s nimi, a pak až se zabývaly knihou.

Dílna čtení - děti tvoří otázky - součást videospotů metodické podporysoubor na stažení

Videonáhravka hezky ilustruje, jak mohou samy děti vymýšlet otázky před četbou, a zapojit se tak do procesu čtením s porozuměním: děti jako čtenáři se při své četbě na něco soustředí, což jim posléze porozumí textu lépe rozumět.

Rozhovor o domácí četbě - součást videospotů metodické podporysoubor na stažení

Druhým pilířem klubové práce je rozhovor o tom, co děti i kluboví vedoucí četli. Jak to v praxi vypadá, můžete vidět zde.

Formulář ke sledování čtenářských dovedností a postojů u dětísoubor na stažení

Abychom mohli zhodnotit posun dětí ve čtenářských klubech, jednou za pololetí jsme si zapisovali do přiloženého formuláře, jaké úrovně dítě dle našich sledování dosáhlo.

Certifikát čtenářesoubor na stažení

Děti v klubu dostávaly v pololetí a na konci roku čtenářské vysvědčení. Mělo je potěšit a poskytnout jim zpětnou vazbu.

Čtenářský průkazsoubor na stažení

Do průkazu čtenáře zapisovaly děti, co na schůzce dělaly a co je zaujalo.

Čtenářský průkazsoubor na stažení

Čtenářský průkaz ke stažení.

Článek v Respektu soubor na stažení

Tomu, že je třeba se v reformě školství zaměřit i na učitele, se věnuje Hana Čápová.

Experiment "Díra ve zdi"soubor na stažení

Známý experiment, který prokázal, že touha se něco dozvědět je překvapivě silným motivem pro vzdělávání se, popisuje Tomáš Brolík.

Rozhovor o přečtené knize (Hlavečník) - jeden z pilířů klubové práce, součást videospotů metodické podpory soubor na stažení

Pokud chcete budovat čtenářské společenství, je třeba být jeho součástí. I děti v klubu či ve škole zajímá to, co čtete. Ukázka, jak může probíhat vstupní rozhovor o četbě.

Rozhovor o přečtené knize (Kolín) - jeden z pilířů klubové práce, součást videospotů metodické podporysoubor na stažení

V Kolíně děti hovoří o tom, co čtou či četly doma.

Dílna čtení v jednom z kolínských klubů - aktivita před četbou (součást videospotů metodické podpory)soubor na stažení

Dílna čtení patří k třem pilířům klubové práce. Pokud bychom si byli nuceni vybrat, tak bychom dílnu čtení označili za pilíř nejsilnější. Před samotným samostatným čtením je vhodné zařadit nějakou společnou aktivitu či minilekci. Hezká ukázka toho, jak můžeme propojit životní zkušenosti dětí s tím, co čtou. A nazvdory tomu, že jsou děti třeťáci, dost píšou a nezdá se, že by to pro ně byla nepřekonatelná překážka.

Rozhovor o četbě v Kouřimi - jeden z pilířů klubové práce (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

I věci, které nám mohou připadat samozřejmé, je třeba děti naučit. V Kouřimi kolegyně modelují rozhovor o četbě, tj. ukazují, jak může taková debata vypadat, jak se mohou zapojit i ostatní děti.

Dílna čtení - rozhovor po samostatné četbě (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

Po dílně čtení je vhodný čas na sdílení toho, co nás v knize zaujalo, případně na debatu o zadaných úkolech. Ukázka toho, jak může vypadat rozhovor po dílně čtení, pochází z Kouřimi.

Socializační aktivita na začátku klubu (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

V některých klubech si děti nejprve povídají o tom, co v předchozím týdnu zažily. Vhodné to je obvykle v případě, že máte nové děti, které dosud nečtou, a neměly by tudíž jak příspět k rozhovoru o četbě. V ukázce z Rokycan hovoří žáci první třídy.

Rozhovor o četbě s nečtenáři (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

Pokud děti samy ještě neumějí číst, je třeba více zaktivizovat rodiče. V ukázce z Rokycan děti hovoří o tom, co čtou s rodiči.

Čtenářská lekce - Jak pejsek s kočičkou pekli dort (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

V Rokycanech pracují s prvňáky. V lekci, která vychází ze známé knihy Josefa Čapka, se děti učí struktuře příběhu. Popisují podle obrázků, co se v knize bude dít, na závěr přečtený text shrnují.

Představení nových knih (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

Jedním z hlavních zjištění klubové práce je skutečnost, že jsou to knihy, které děti přitahují, nikoliv řada doprovodných aktivit. Pokud dostanete do klubu novou knihu, představte ji dětem, upozorněte na ni. V ukázce představuje Ivana Sixtová z Rokycan noviny v klubové knihovně.

Čtenářský deník - s knihou na prázdniny (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

Čtenářský deník může být i příjemnou záležitostí, které skutečně napomáhá rozvoji dětského čtenářství. V Sázavě si ho děti připravily na prázdniny. V ukázce můžete vidět i chorové čtení v praxi.

Předání certifikátu čtenáře (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

V pololetí a na konci roku dostávali členové čtenářských klubů certifikát čtenáře, v němž měli napsáno, jak se jim v průběhu pololetí dařilo. Žádné známky, ani hodnoticí věty byste zde nenašli.

Rozhovory o knize s otázkami děti (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

V průběhu rozhovoru o knize se mohou doptávat i děti sebe navzájem, jak můžeme vidět v ukázce ze Sázavy.

Dílna čtení s modelováním úkolu (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

Ukáza dílny čtení pochází ze Staňova. Kolegyně zde modelují, jak může vypadat dobře splněný úkol.

Práce s naučným textem (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

Ve čtenářských klubech jsme pracovali i s věcným textem pro děti. Videoukázka byla natočena ve Staňkově.

Vytváření otázek před dílnou čtení (součást sady videospotů metodické podpory)soubor na stažení

Před dílnou čtení je možné se zaměřit na nějaký konkrétní jev, který následně při četbě sledovat. V Kolíně děti samy vymýšlejí, na co by se mohly zaměřit.

Červená karkulkasoubor na stažení

Video s krátkou dramatizací klasické pohádky z Rokycan. Dramatizace zde může sloužit jako nástroj k porozumění textu.

Co už víme o čtenářství žáků se sociálním znevýhodněnímsoubor na stažení

Přehledné a srozumitelné shrnutí zkušeností našeho speciálního pedagoga Zbyňka Němce, doplněné řadou výzkumů a odkazů. Skvělý text pro ty, kdo chtějí začít číst s dětmi z nepodnětného prostředí.

Založte si virtuální knihovnusoubor na stažení

Díky výtvarnici Míše Kukovičové máme formulář k "virtuální knohovničce." Děti si často doporučují knihy a tipy na další četbu si píšou na různá místa. Nabízíme Vám pracovní list, který můžete ve svých hodiných využít právě tehdy, když děti hovoří o své četbě.

Pracovní listy_záložky_MILÁ KNIHOsoubor na stažení

Pracovní listy vhodné k samostatné i společné reflexi četby. Děti píšou dopis knize a vyjadřují, co se jim v textu nejvíce líbilo. Výtvarně zpracovala Míša Kukovičová.

Pracovní listy_záložky_MILÝ ČTENÁŘIsoubor na stažení

Pracovní listy vhodné k samostatné i společné reflexi četby. Děti píšou dopis jinému čtenáři a vyjadřují, proč knihu doporučují či nikoliv. Výtvarně zpracovala Míša Kukovičová.

Pracovní listy_záložky_MILÝ HRDINOsoubor na stažení

Pracovní listy vhodné k samostatné i společné reflexi četby. Děti píšou dopis některé z postav knihy a vyjadřují, co se jim na její jednání líbilo, co by naopak dělaly jinak. Výtvarně zpracovala Míša Kukovičová.

Čtenářské zrcadlosoubor na stažení

Co vidím, když se na sebe jako čtenáře podívám do zrcadla. Složte si pracovní list na třetinky a napište si nejprve vy sami, co vidíte, když se podívate na sebe jako na čtenáře, kde si čtete, co si čtete, jak často čtete... vytvořte si vlastní čtenářskou reflexi. K témuž veďte děti. Za pár měsíců si přečtěte, co jste napsali, napište (do další části zrcadla), co vidíte nyní.

Rozhovor o knize s otázkami dětísoubor na stažení

Další ukázka, tentokrát ze Sázavy: jak mohou vypadat rozhovory o četbě u dětí, které původně čtení nebavilo.

Článek speciálního pedagoga čtenářských klubů o prospěšnosti multikulturalismu ve vzdělávání.soubor na stažení

V médiích se v posledních letech můžeme setkat s názory politiků, kteří tvrdí, že mulitkulturalismus – ve smyslu politického usilování o ideální vztahy v multikulturní společnosti – prokazatelně nefunguje nebo dokonce, že multikulturalismus byl překonán a musí být opuštěn. Můžeme si ale současnou společnost představit jako jinou než multikulturní? Může současná společnost existovat a fungovat, aniž by v ní byly zastoupeny kulturní menšiny? Ukazuje se, že ne. V článku speciální pedagoga Zbyňka Němce na některé z otázek najdeme odpověď.…

Seznam knih, které se nám při práci s dětmi osvědčilysoubor na stažení

V průběhu tří let jsme pracovali s celou řadou knih, nabízíme vám jejich seznam, rozšířený o nové tituly a o tituly pro žáky na II. stupni ZŠ. Knihy jsou rozděleny podle čtenářské úrovně dětí. Považujte, prosím, toto rozdělení za orientační a nezapomeňte, že ve třídě máte pravaděpodobně žáky různých čtenářských úrovní.

Čtenářské kostkysoubor na stažení

Čtenářské kostky... sada 6 kostek, které pomáhají dětem osvojit si čtenářské stragie a díky nim lépe porozumět textu. V klubech s nimi máme výborné zkušenosti. Při společné četbě si děti hodí žlutou kostkou a připraví se na četbu, v průběhu četby si hodí zelenou kostkou a pomocí otázek přemýšlejí o průběhu textu. Na závěr si hodí kostkou červenou a odpovědmi na nabízené otázky shrnou text.... Pokud máte o kostky zájem, napište na adresu: ctenarske.kostky@gmail.com. Sada 6 dřevěných kostek s celkem 36 otázkami stojí 480 korun (plus balné).

Čtenářské kostky podruhésoubor na stažení

Pokud si chcete kostky lépe představit, podívejte se do přílohy.

Čtenářské kostkysoubor na stažení

Otázky ke čtenářským kostkám.

Čtenářské kostkysoubor na stažení

Čtenářské kostky jsou jedna z pomůcek k rozvoji čtenářské gramotnosti - návod, jak se nimi pracovat, najdete v příloze.

Obraz zahraničních vyzkumů v projektu čtenářských klubůsoubor na stažení

Čtenářství žáků se sociálním znevýhodněním: obraz zahraničních výzkumů v projektu čtenářských klubů v článku klubového speciálního pedagoga Zbyňka Němce.

soubor na stažení

Čtenářství žáků se sociálním znevýhodněnímsoubor na stažení

Na webu najdete nový text Zbyňka Němce, našeho speciálního pedagoga, v němž přehledně shrnuje své zkušenosti se čtenářstvím dětí se sociálním znevýhodněním. Vše doplňuje řadou výzkumů a citací.

Aktuality

 • Nedávno proběhla pedaogickými diskuze o tom, zda stačí je dílna čtení vhodná pro rozvoj dětského čtenářství.  Hovořilo se o americkém výzkumu, který ji nepovažoval za dostačující prostředek.  Citovanou knihu Vám předstaujeme zde.

  Mimo jiné se zde dočteme, že samostatné tiché čtení nestačí, ale je pro rozvoj dětského čtenářtví nutnou podmínkou. 

   

   

 • Nové kurzy

  Nová škola, o. p. s., si Vás dovoluje pozvat k účasti v kurzech rozvíjení čtenářské gramotnosti.

  Podrobný popis jednotlivých kurzů se nachází zde:

  Nova_skola_ctenarstvi_nabidka_kurzu2016

  Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT ČR v systému DVPP a jsou vhodné k naplnění výstupů projektů realizovaných v rámci šablon OP VVV.

   

  Aktuální termíny kurzů včetně cen a organizačních podrobností najdete na:

  http://www.novaskolaops.cz/kurzy-ctenarske-gramotnosti-2016

   

  Těšíme se na Vaši účast.

   

   

   

   

 • Článek speciálního pedagoga Zbyňka Němce o čtenářství dětí se sociálním znevýhodněním najdete zde.

 • Čtenářské kostky… zase na scéně. Sada 6 kostek, které pomáhají dětem osvojit si čtenářské stragie a díky nim lépe porozumět textu. V klubech s nimi máme výborné zkušenosti. Při společné četbě si děti hodí žlutou kostkou a připraví se na četbu, v průběhu četby si hodí zelenou kostkou a pomocí otázek přemýšlejí o průběhu textu. Na závěr si hodí kostkou oranžovou a odpovědmi na nabízené otázky shrnou text..Milí přátelé, pokud byste měli zájem o čtenářské kostky, napište, prosím, na ctenarske.kostky@gmail.com.Připravujeme objednávku na únor. Cena sady je 480 Kč (plus balné a poštovné). .

  Bližší informace naleznete zde.

   

 • Ukázku práce se čtenářskými kostkami najdete zde.  A seznam otázek, které jsou na kostkách vytištěny, je k dispozici na konci webové stránky,  zde.

 • Seznam knih – V průběhu tří let jsme pracovali s celou řadou knih,  nabízíme vám jejich seznam, rozšířený o nové tituly a o tituly pro žáky na II. stupni ZŠ. Knihy jsou rozděleny podle čtenářské úrovně dětí. Považujte, prosím, toto rozdělení za orientační a nezapomeňte, že ve třídě máte pravaděpodobně žáky různých čtenářských úrovní.

  Seznam najdete Knihy_doporucene_3. Anotace mnohých knih najdete zde.

 • Nabídka školám: Akreditovaný kurz Jak založit čtenářský klub aneb Čtenářská dílna v praxi, vhodný pro výzvu č. 56 OP VK

  Více zde

 • Školní čtenářské kluby získaly cenu veřejnosti v soutěži Eduina  – inovace ve vzdělávání. A současně se umístily na 2. místě v hodnocení odborné poroty. Více zde.

 • Na webu najdete nový text Zbyňka Němce, našeho speciálního pedagoga, v němž přehledně shrnuje své zkušenosti se čtenářstvím dětí se sociálním znevýhodněním. Vše doplňuje řadou výzkumů a citací. Čtete zde.

 • Poslední palubní deník právě míří ke svým čtenářům. Naleznete ho zde.

 • K naší velké radosti jsme zjistili, že čtenářské kluby postoupily do finále soutěže Eduina. Nyní už záleží na hlasování veřejnosti. Pokud nás chcete podpořit, bude moc rádi: http://www.eduin.cz/hlasuj/

   

 • V Praze proběhla první burza nápadů, fotografie naleznete zde. Setkání bylo vemi příjemné a věříme, že všestranně přínosné.

 • S knihou po škole ? Jak to vlastně myšleno? Můžete si to přečíst v závěrečné metodice Školních čtenářských klubů. S radostí Vám oznamujeme, že “naše kniha” je ke stažení  zde. Pokud máte zájem o vytištěnou knihu, napište na adresu: jana.horovska@novaskolaops.cz

 • Milí přátelé dětského čtenářství,

  pokud se chcete dozvědět něco o školních čtenářských klubech jako volnočasové aktivitě vhodné pro děti základních škol, případně předškolní děti, zbystřete pozornost a zvažte účast na burze nápadů buď 10. listopadu 2014 v Era Světě, což je na Jungmannově náměstí v Praze, nebo 24. listopadu 2014 v budově Arcibiskupství olomouckého v Olomouci.
  Půjde o velmi prakticky zaměřené setkání, kdy si většinu metod práce i vyzkoušíte. Celá akce je  zdarma.
  Bližší informace k místům, kde se sejdeme,  a program najdete zde:

  Společné pracovní setkání nám zpříjemní různé dobroty na zub , protože celý projekt, v jehož rámci se scházíme, je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Zájemcům můžeme zároveň proplatit i cestovní náklady. Informujte nás však, že o toto máte zájem.

  V případě zájmu zúčastnit se, napište na jana.horovska@novaskolaops.cz.
  Prosím, napište, jakých dvou dílen se chcete zúčastnit (jedna dopolední, jedna odpolední, anotace k dílnám i časový rozvrh naleznete v příloze Program Burzy nápadů). Také prosíme o informaci, zda jste učitel/ka I. či II. stupně, knihovník/knihovnice atd.případně zájmu napište na e-mail: jana.horovska@novaskolaosp.cz.     

  ctenarskekluby_rodina_skola_inzerce.indd          

 • Naďa a Bětka se na Vás teší na 24. knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.  V pátek 17. října 2014  od 10.10 do 11.00 na  čtenářskou dílnu

   pro děti, učitele, knihovníky a rodiče, v níž se dozvíte, jak čtenářské kluby probíhají. Při dílně čtení budou spolupracovat děti ze ZŠ V Sadech z Havlíčkova Brodu

   V pátek 17. října a v sobotu 18. října 2014  se na Vás těšíme u stánku č. 126, kde se dozvíte, co to je čtenářský klub, jak funguje a jak je možné přilákat ke knihám i zarputilé nečtenáře.

   

 • Eva Fundová, knihovnice z Přelouče a veducí klubu v Hlavečníku, zorganizovala sérii klubových setkání s dětmi z Přelouče. Nejmladšímu čtenáři byly celé tři roky. O Eviných zkušenostech si přečtete zde.

 • Výsledky šetření, které jsme v Nové škole uskutečnili na podzim roku 2013, jsou ke stažení zde.

 • Milí rodiče, pokud ještě nechodíte s dětmi do knihovny, třeba si rádi přečtete “10 důvodů, proč navštívit s dětmi knihovnu”, které sepsala zkušená knihovnice Naďa Rollová.

  Více zde

   

 • Rozloučení s čtenářským klubem

   

  O tom, jak proběhlo klubové rozloučení ve Slaném, si můžete přečístí zde. 

  Najdete zde i autentické výpovědi dětí, o tom, co se jim v klubu líbilo.

 • Nová lekce Alžběty Ingrové se zaměřuje na kladení otázek – a jejím hlavní hrdinou je Petalík z knihy Kouzelná baterka. Více zde.

 • Na webu je nový Dopis v lahvi – metodická podpora pro učitele a knihovníky. Více zde.

 • Mnoho z nás přestane svým dětem číst, když se to ony samy naučí… ale třeba je to škoda. Leckterým  knihám by totiž děti už rozuměly, ale ještě je samy nezvládnou přelouskat. Knihy, které si můžete číst se svými dětmi (a věříme, že budou bavit i Vás), najdete na zde.

 • Nakladatelství Mladá fronta vydalo před nedávnem knihu . Nyní k ní vyšla i metodika, kterou sepsala Nina Rutová, která v klubech působí jako odborná konzultantka. Aktivity popsané v metodice byly vyzkoušeny v kolínském čtenářském klubu, u Evy Novákové a Tomáše Koleszára.

 • Prahou kráčel lev….  V neděli 18. května 2014 jsme pozvali na Svět knihy rodiče s dětmi. A spolu s výtvarnicí Míšou Kukovičovou realizovali dílnu podle knihy Prahou kráčí lev. Poprvé jsme také veřejně použili naše čtenářské kostky – více o nich bude napsáno v červnové Rodině a školy a pro Pražáky v časopise “Kam s dětmi v Praze”.

   

 • Přijďte se dozvědět více o čtenářských klubech na Svět knihy 2014.

 • Kurzy umožňující šíření myšlenky čtenářských klubů do dalších škol získaly akreditaci. Potvrzení zde.

 • Přečtěte si Palubní deník č. 6 zde.

 • Video o akci Čtení na kolejích zde.

 • Soubor lekcí (ke stažení zde) Niny Rutové provází knihou Já se nechtěl stěhovat a hlouběji se přitom zabývá tématy šikany a postojem dětí v klubu či školní třídě k dětem, které jsou na okraji.

 • Kluby ze slánských Hájů vám nabízí inspiraci, jak vtáhnout do klubové práce rodiče – více zde.