Tentokráte jsme do čtenářského klubu pozvali děti ze třetích tříd. Zatímco děti plnily své žaludky buchtou zvanou ,,mrkvanec“, poslouchaly předčítání jedné kapitoly z knihy Darebák David. A jen co dojedly, začaly uspokojovat své čtenářské potřeby. Někdo se začetl do knihy, kterou si přinesl z domova, jiní využili pestré nabídky knih z klubu. Vypůjčenou knihu si domů odnášely 3 děti a příjemně naladění do svých tříd odcházeli všichni.