17. 4. jsme opět otevřeli čtenářský klub již v sedm hodin ráno. Konala se totiž další snídaně s knihou. Tentokráte bylo otevřeno pouze pro páťáky, protože na ty se posledně nedostalo. A opět se vše odehrálo ve velmi příjemné atmosféře. Dětem se moc líbilo, nasnídat se přišel i pan ředitel. K uspokojení žaludku byl připraven domácí perník a ovocný čaj, k uspokojení ducha knihy z klubové knihovničky. Předčítalo se z knihy Prevítovi, pak si děti vybraly knihu dle svého zájmu a schopností a každý si četl sám. A stejně jako při naší první snídani, ani tentokráte se dětem nechtělo od rozečtených knih do tříd.