Spolupráce čtenářských klubů a Městské knihovny v Rokycanech:

 

Při naší plavbě na ostrovy poznání jsme si městskou knihovnu vybrali za náš domovský přístav. Odtud jsme slavnostně vyplouvali v dubnu 2012 za přítomnosti pana starosty, médií, regionální koordinátorky, ředitelky PPP, tady jsme i ukončili loňský školní rok za přítomnosti rodičů a prarodičů našich dětí.

 

I další školní rok jsme se na první schůzce sešli v domovském přístavu, a protože naše první plavba byla plavba na ostrov pohádek, přišla mezi nás i herečka Táňa Krchovová, která ztvárnila postavu Majdalenky v pohádce Nejkrásnější hádanka. Pracovnice knihovny Jana Frϋhaufová se vžila do role pohádkové babičky, která děti vybavila cennými radami pro plavbu. A nechyběly samozřejmě pohádkové knížky – děti se naučily, kde v knihovně police s pohádkovými knížkami najdou, seznámily se s nejznámějšími autory pohádek a samozřejmě se do vybrané knížky začetly.

 

A podobně probíhají i naše další pravidelné návštěvy knihovny. Vždy jednou za dva měsíce, na počátku plavby na další ostrov poznání, se na schůzce klubu sejdeme v knihovně. Paní knihovnice nám připraví knihy dle našich požadavků, děti s knihami v průběhu schůzky pracují, poslouchají předčítání, samy čtou a většinou i některé z knihovny odcházejí s vypůjčenou knihou.

 

Když na další schůzky potřebujeme doporučit nějaké knihy, není problém konzultovat to s pracovnicí knihovny Janou Frϋhaufovou, která nám ochotně poradí a knihy připraví. Také nás sama seznamuje s novými nebo nejčtenějšími knihami. V rámci spolupráce s knihovnou jsme se také s kolegyněmi rozhodly zapojit se s kluby do Noci s Andersenem a na 5. 4. 2013 jsme pro děti připravily nejen spaní ve škole, ale i mnoho dalších zajímavých aktivit spojených se čtenářstvím.

 

Protože prostředí knihovny je dětem známé a blízké, neboť jsou zvyklé od zahájení školní docházky do knihovny pravidelně chodit se svojí třídou, snažíme se toho v naší klubové práci využít jak nejvíce je to možné. Bohužel, ne vždy se nám schůzka v knihovně vydaří dle našich představ. V knihovně je totiž v té době normální provoz, většinou bývají obsazené všechny počítače, což nenechává klidnými naše děti, hlavně kluky, a na práci se pak špatně soustředí.

 

Také paní knihovnice, která tam v té době má službu (stále stejná, chodíme vždy ve čtvrtek nebo v pondělí), je většinou nepříjemná a děti se jí bojí. Ještě, že tam máme Janu Frϋhaufovou, na kterou se můžeme vždy s důvěrou obrátit a která nám také vždy ochotně pomůže.

 

Ivana Sixtová,

manažerka školního čtenářského klubu v ZŠ Rokycany