Je pátek odpoledne 17. 1. 2014, ale dveře Základní školy Jižní předměstí se nezamykají. Naopak. Zůstávají otevřené nejen pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale i pro ty, kdo chtějí zavzpomínat na školní léta nebo pro současné žáky, kteří se chtějí svým rodičům a prarodičům pochlubit hezkými učebnami, moderními pomůckami nebo aktivitami, které ve škole mohou provozovat v rámci vyučování nebo volnočasových aktivit.

 

Otevřené jsou samozřejmě i dveře čtenářského klubu. U vstupu je připraven prezentační panel se základními informacemi o čtenářských klubech, s fotografiemi z činnosti klubů a s ukázkami prací dětí. V klubové místnosti je vystaveno co nejvíce knih, které si návštěvníci se zájmem prohlížejí , někteří se i posadí a začtou se, zatímco jejich ratolest plní připravené úkoly. Přiřadit k sobě pohádkové dvojice zvládnou většinou i předškoláčci, a tak se za odměnu mohou proletět v ,,bednoletu“, který je donese na jakékoli místo na světě a dokonce i do minulosti a budoucnosti. Vyprávět by o tom mohli prvňáčci, kteří klub pravidelně navštěvují a ,,bednolet“ si vlastnoručně sestrojili. I někteří z nich přišli se svými rodiči, aby jim ukázali knížky, které jim každý čtvrtek dělají společnost a které si mohou kdykoli vypůjčit.