Díky spolupráci projektu čtenářských klubů s kampaní „Rosteme s knihou“ (www.rostemesknihou.cz) do našeho orlovského klubu zavítala dne 12. listopadu 2013 autorka dětských knih Zuzana Pospíšilová. Spisovatelka vytvořila dětem přehlídku svých knih, které si i vy můžete prohlédnout na fotce. Z některých jim přečetla zajímavé pasáže nebo stručně sdělila zajímavosti o knize.

 

Prostor věnovala i odpovědím na dotazy dětí. Ty například zajímalo, jak dlouho jí trvá napsání jedné knihy, kdy začala psát, kde bere inspiraci. Úsměv na tváři jí vyloudil udivený dotaz malého čtenáře, zda tyto všechny knihy, které mají před sebou, napsala ona sama. Příjemné pro ni bylo zjištění, že děti již v klubu s některými jejími knihami pracovaly. Některé jsme totiž koupily v rámci projektových nákupů, jiné jsme dostaly darem od nakladatelství.

 

Děti s touto spisovatelkou strávily hezké odpoledne.

 

Pro návštěvníky webu zaznamenala Mgr. Marie Škodová,

manažerka čtenářského klubu v Orlové