3. června přijala pozvání k návštěvě čtenářského klubu paní Bohunka Trelová. V příjemné atmosféře si s dětmi povídala o své knize  První čtení o zvířátkách. Děti se také dověděly zajímavosti o tom, jak taková kniha vzniká a co motivuje autora k jejímu napsání.  Věříme, že toto setkání ještě zopakujeme, možná  s dalšími vydanými tituly.

 

Mgr. Marie Škodová