Zajímavé akce ve čtenářském klubu Orlová

V úterý 21. října 2014 navštívila čtenářský klub, pracující na ZŠ Slezská 850, paní Helena Poláková – zdravotní klaun z Prahy. Děti ji znají z loňského výletu do Prahy z akce zvané Čtení na kolejích. Nyní Helena pracovala s dětmi přímo v klubu. Z knihy Pohádky od Miloše Macourka si vybrala  pohádku Jakub a dvě stě dědečků. Využívala nejrůznější metody práce, které umožnily zapojit se všem dětem.  Akce se dětem i nám dospělým velmi líbila a jen doufáme, že takových osobností navštíví náš klub více.

 

Ve středu 22. října proběhla v Městské knihovně v Orlové – Lutyni beseda se spisovatelem Janem Opatřilem. Mladý začínající spisovatel děti seznámil se svou knihou Kapřík Metlík. Této akce se zúčastnil společně čtenářský klub se školní družinou. Jak předčítání autora, tak i aktivity spojené s příběhem děti upoutaly. Určitě se ke knize při práci v klubu vrátíme.

M. Škodová, Ivana Vicherková