7. června 2012 proběhl na naší škole první den otevřeného klubu. Věnovali jsme jej především prezentaci běžné činnosti klubu. Měli jsme připravenou tabuli, na které byly fotografie z klubových setkání. Pracovnice klubů vysvětlovaly zájemcům, proč se vlastně scházíme a co a jak děláme. Hlavní skupinu návštěvníků tvořili rodiče dětí, které do klubu chodí. Nahlédli pod pokličku naší klubové kuchyně a řada z nich se utvrdila v tom, že má smysl, aby jejich kluci a holky pokračovali v docházce i v následujícím školním roce.