Slavnostní zahajovací setkání čtenářských klubů 24. 9. 2013

 

Již druhý školní rok jsme vypluli s našimi čtenářskými kluby za dobrodružstvím s knihou. Sešli jsme se s našimi hosty (rodiči, paní ředitelkou a paní zástupkyní) v naší čítárně a s velkou netrpělivostí očekávali, co se bude dít dál. 

 

Za zvuků znělky k pevnosti Boyard k nám vstoupili netradiční postavy v kostýmech otce Fura a jeho pomocníků ze soutěže O POKLAD PEVNOSTI BOYARD. Přivítali nás a upozornili na záhadnou postavu = HOSTA, jejíž totožnost jsme měli uhodnout. Host nám přečetl ukázku ze své oblíbené dětské knihy. My jsme pak hádali, kdo je onen host a co nám přečetl. A podařilo se, uhodli jsme, že hostem byla naše paní ředitelka Alena Kubíčková a četla nám ukázku z knihy E. Petišky Pohádková zvířátka. Tak jsme získali první body do naší soutěže O POKLAD PEVNOSTI. Tato soutěž nás bude provázet všemi našimi klubovými setkáními. Podaří se nám splnit úkoly, získat klíče k pevnosti a tím i poklad? Snad ano.

 

Držte nám palce!