Slavnostní ukončení školního roku v klubech ZŠ M. Pujmanové Havířov

Na slavnostním ukončení školního roku se společně sešli děti a vedoucí obou havířovských klubů, spolu s hostem.
Přišli se podívat také maminky a sourozenci klubových dětí.

Všechny v úvodu přivítal otec Fura, který vyhodnotil aktivitu, kterou v klubech v průběhu celého školního roku vedoucí motivovaly děti k četbě – pevnost Boayard.

Děti ještě dostaly příležitost pomocí řešení otázek kvízu ve dvou družstvech získat klíče k pevnosti, aby si tak doplnily již získané klíče během roku. Vítězství bylo těsné, obě skupiny prokázaly výbornou znalost příběhů, postav, knih, autorů i hostů, se kterými se setkávaly v rámci činnosti klubů.

Zástupce vítězného družstva pak hledal poklad, který byl rozdělen mezi všechny děti.

Následovalo předání certifikátů lodníků a knih každému členu klubu. Na závěr si všichni pochutnali na občerstvení a s přáním krásných prázdnin a setkání opět v září vyrazili vstříc létu, odpočinku a samozřejmě také knížkám.