19. prosince jsme se v klubu sešli s cílem navodit vánoční atmosféru, popovídat si o dárcích a jejich významu a trochu si zasoutěžit. I plánovaný poslech se nesl ve vánočním duchu.

 

Během zahřívací aktivity jsme si povídali o domácí četbě: o přečtených knihách hovořil jen ten, kdo chtěl. Opět mluvila Verunka, naše nejpilnější čtenářka, která většinou přečte jednu knihu za týden. Už má další knihu od Ivony Březinové: Lentilky pro dědu Edu. Podrobně vyprávěla příběh nemocného dědečka, jeho trampoty se zapomínáním a jak to všichni kolem zvládali.

 

Následoval rozhovor, zda děti četly něco vánočního ve škole, doma nebo v časopise. Hráli jsme hru DÁREK na procvičení paměti a vyslovení jednoho přání – dárku: všichni sedí v kruhu, jeden začne a ostatní po něm vše zopakují a přidají svoje.:

 

1) Pod stromeček si nejvíce přeji, abychom byli všichni zdraví.

 

2) Pod stromeček si nejvíce přeji, abychom byli všichni zdraví a knížky.

 

3) Pod stromeček si nejvíce přeji, abychom byli všichni zdraví, knížky a…

 

Hra pokračuje, dokud se všichni nevystřídají a nakonec společně vše zopakují.

 

hlavní náplň klubu se točila kolem našich oblíbených a jistě už velmi očekávaných dárků. Dětem jsme položili dotaz, jestli rády dostávají dárek, zda ho umí hezky přijmout a hlavně správně rozbalit. Návod, jak by se to mělo dělat, jsme si vyslechli z kazety Františka Nepila: Jak rozbalovat vánoční dárek. Děti se pohodlně posadily nebo lehly na koberec a připravily se na poslech.

 

Po něm následoval rozhovor a shrnutí, jak by se to mělo dělat, aby měli všichni kolem radost při rozbalování dárků.

 

A jak jsme si zasoutěžili?

 

1) Kimova hra – cvičili jsme si při ní paměť a pozorovací schopnosti. Každý hráč měl na svém místě list papíru a tužku. Když byli všichni připraveni, přešli jsme k místu s šátkem, pod nímž bylo asi deset malých předmětů, vztahujících se k Vánocům: svíčka, rolnička, ozdoba, vánoční přání, andělíček, zvoneček, hvězdička, prskavka, ubrousek, smrková větvička. K místu přišli všichni tak, aby na předměty dobře viděli. Nechali jsme předměty odkryté přibližně jednu minutu. V této době se nikdo nesměl dotknout papíru ani tužky, bylo dovoleno jen pozorovat a snažit se zapamatovat si předměty na stole. Potom každý zapsal na papír co nejvíce předmětů, které viděl pod šátkem. Kdo měl napsáno nejvíce, vyhrál. Zvítězila Verunka s 9. První tři dostali za odměnu bonbony.

 

2) Házení papírových koulí do koše. Každý si z kusu novin vyrobil svoji kouli, se kterou se podle věku házelo z určité vzdálenosti do koše. Vyhrál ten kdo měl nejvíce platných košů. Vítězové byli znovu odměněni.

 

3) Foukání koule po lavicích na jedno nedechnutí. Stejnou kouli daly děti před sebe na začátek několika lavic spojených za sebou. Křídou jsme s kolegyní označily výkony jednotlivých dětí, kam kdo dofoukl. Vítězové dostali odměnu.

 

4) Sfouknutí svíčky ve svícnu na určitou vzdálenost. Děti se seřadily podle věku a snažily se sfouknout plamen svíčky. Každý úspěšný pokus byl po zásluze odměněn.

 

5) Kreslení a hádání slov ve družstvech. Slova týkající se Vánoc si přišli vyslechnout zástupci družstva k vedoucímu hry. Poté se museli vrátit na místo a sdělené slovo kreslit na připravený papír, aby ho co nejdříve uhodli zbývající členové. Které družstvo dříve uhodlo slovo, dostalo bod. Zástupci se postupně vyměnili a body se sčítaly. Vítězné družstvo bylo odměněno. 

 

Na závěr během shrnující aktivity jsme se občerstvili – tentokrát vánočním čajem, sušenkami a dál jsme si povídali o Vánocích. Nechyběl čas na zápis do průkazek, co se nám nejvíce líbilo a přitom poslech CD Vánoce u Spejblů.

 

Přejeme všem hezké Vánoce a ať pod stromečkem najdete nějakou hezkou knížku.