Tisková zpráva, otevření čtenářských klubů

 10. dubna 2012

Vzhůru na palubu! Knížky volají…

 Co spojuje základní školy a vybrané městské knihovny v Rokycanech, Slaném, Sázavě, Mrákově, Hlavečníku, Staňkově, Havířově, Chlumci nad Cidlinou, Orlové, Kolíně, Kouřimi a Liberci? Zájem pomoci přenést do České republiky volnočasovou aktivitu tzv. čtenářských klubů, které především v anglosaských zemích s úspěchem přispívají k rozvoji dětské čtenářské gramotnosti. Školní čtenářské kluby přivítají první mladé čtenáře po Velikonocích. Práce v nich se rozbíhá díky pražské organizaci Nová škola, o. p. s., která získala významnou finanční podporu pro svůj tříletý projekt „Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost administrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 „Každé čtení je učení,“ zdůraznil náš přední dětský psycholog specializující se na dětské čtenářství Václav Mertin v úvodu třídenního setkání pracovnic a pracovníků čtenářských klubů. My dodáváme, že čtení musí přinášet dítěti především radost, zábavu, napětí. Tyto principy máme na paměti, když spolu se zhruba šedesáti nadšenci z řad knihovnic, vyučujících prvního stupně ZŠ a hravých odborníků připravujeme otevření čtenářských klubů při základních školách. Tato volnočasová aktivita je cílena především na děti ze čtenářsky nepodnětného prostředí ve věku od pěti do přibližně deseti let. Výzkumy opakovaně potvrdily, že intenzivní aktivizování dětí mladšího školního věku může významně napomoci překonat negativní vliv, který v tomto směru může vykazovat rodina.

 „Děti musíme naučit, že kniha je jejich kamarád, že i když k nim nemají přístup doma, existují cesty, jak je získat. Řada studií potvrzuje, že dobrá úroveň čtenářské gramotnosti podmiňuje schopnost získávání informací a jejich porozumění a tedy získání vyššího vzdělání a návazně uplatnění se na trhu práce. Z výzkumů i jiných našich projektů však zároveň víme, že škola v tomto směru nemůže hrát roli spasitele a hasit požáry založené u dítěte doma“, rekapituluje manažerka projektu Eva Bělinová skutečnosti, které jí spolu s kolegyní a kamarádkou Irenou Polákovou vedly ke zpracování žádosti o finanční podporu. „Ze své praxe učitelky češtiny a lektorky programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení vím, že vyučující  základních škol se snaží obohacovat  hodiny o zajímavé aktivity práce s textem, knihovny nabízejí řadu dětských  dílen, velmi náročným úkolem je ale tyto aktivity zapojit do výuky systematicky, ve spolupráci s celým sborem,   a směřovat jimi postupně k cíli – k rozvoji dítěte jako čtenáře.“, dodává Irena Poláková.

 České školní čtenářské kluby se budou scházet pravidelně jednou týdně na 90 minut a skupinka deseti dětí se bude pod vedením vyučující ze školy a knihovnice či knihovníka zasvěcovat do tajů dětských knížek. Nepůjde o školní učení ani doučování nebo množství přečtených knížek, ale především o příjemně strávený volný čas s kamarády. Pro spolupráci při přípravě programu klubů získáme dětem blízké známé osobnosti, které mohou představit, co samy v dětství četly. „Díky štědré podpoře Evropského sociálního fondu jsme mohli nakoupit množství nových dětských knížek, jež nalákají děti, aby je otevřely. Jednou za pololetí si knihu odnesou domů jako dárek. V týmu máme známou ilustrátorku Darju Čančíkovou, pomáhá s výrobou náborových plakátů, osobních pozvánek pro děti, navrhne plátěnou tašku na knížky, kterou každé dítě docházející do klubu dostane, stejně jako odznak  nebo klubovou průkazku. Vše koncipujeme tak, aby kluk nebo holka, kteří do klubu chodí, cítili, že jsou součástí „výjimečného kroužku“ a šířili povědomí o klubu mezi své kamarády“, připomíná Eva Bělinová některé z prvků, které stojí za úspěchem klubů v zahraničí. Právě drobné motivační prvky a příjemné prostředí mají pomoci udržet zájem dětí o docházku do klubu. Kroužek samozřejmě bude dobrovolný, dětem jej nabídnou vyučující nebo se o něm dozví od svých kamarádů či sourozenců. Klademe proto velký důraz na to, aby na setkání přicházely rády. Tomu může napomoci i drobné občerstvení.

 V České republice čtenářské kluby ve větším míře zatím neexistují, vyjma kroužků při knihovnách. Projekt si tedy klade za cíl prozkoumat neznámé cesty a položit, resp. obnovit základy staronového typu zájmového kroužku, který mohou nabízet mateřské i základní školy či centra volného času dětí a mládeže. Významnou komponentou v programu klubů bude i efektivní práce s nečtenáři, tedy dětmi, které ještě neumí číst. Pracovnicím a pracovníkům klubů se v této oblasti dostalo adekvátního vzdělání a během celého projektu jim budou specialisté poskytovat různé formy odborné podpory.

 

Termíny a místa prvních setkání školních čtenářských klubů:

 

Obec

ZŠ, při které klub pracuje

Termín slavnostního otevření

Kolín

5. ZŠ Kolín, 3 kluby

17. dubna 2012

Kouřim

ZŠ Miloše Šolleho, 1 klub

18. dubna 2012

Sázava

ZŠ a MŠ Sázava, 2 kluby

 

Slaný

ZŠ Slaný – Háje, 2 kluby

ZŠ Rabasova, 1 klub

10. a 12. dubna 2012

10. dubna 2012

Rokycany

ZŠ Čechova, 2 kluby

10. a 12. dubna 2012

Staňkov

ZŠ Staňkov, 1 klub

12. dubna 2012

Mrákov

ZŠ Mrákov, 1 klub

11. dubna 2012

Liberec

ZŠ U Soudu, 2 kluby

17. a 18. dubna 2012

Havířov

ZŠ Pujmanové, 2 kluby

19. dubna 2012

Orlová

ZŠ Školní, 1 klub

20. dubna 2012

Hlavečník

ZŠ Hlavečník, 2 kluby

 

Chlumec n. Cidlinou

ZŠ Chlumec n. C., 1 klub

11. dubna 2012

 

Aktuality

 • Nedávno proběhla pedaogickými diskuze o tom, zda stačí je dílna čtení vhodná pro rozvoj dětského čtenářství.  Hovořilo se o americkém výzkumu, který ji nepovažoval za dostačující prostředek.  Citovanou knihu Vám předstaujeme zde.

  Mimo jiné se zde dočteme, že samostatné tiché čtení nestačí, ale je pro rozvoj dětského čtenářtví nutnou podmínkou. 

   

   

 • Nové kurzy

  Nová škola, o. p. s., si Vás dovoluje pozvat k účasti v kurzech rozvíjení čtenářské gramotnosti.

  Podrobný popis jednotlivých kurzů se nachází zde:

  Nova_skola_ctenarstvi_nabidka_kurzu2016

  Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT ČR v systému DVPP a jsou vhodné k naplnění výstupů projektů realizovaných v rámci šablon OP VVV.

   

  Aktuální termíny kurzů včetně cen a organizačních podrobností najdete na:

  http://www.novaskolaops.cz/kurzy-ctenarske-gramotnosti-2016

   

  Těšíme se na Vaši účast.

   

   

   

   

 • Článek speciálního pedagoga Zbyňka Němce o čtenářství dětí se sociálním znevýhodněním najdete zde.

 • Čtenářské kostky… zase na scéně. Sada 6 kostek, které pomáhají dětem osvojit si čtenářské stragie a díky nim lépe porozumět textu. V klubech s nimi máme výborné zkušenosti. Při společné četbě si děti hodí žlutou kostkou a připraví se na četbu, v průběhu četby si hodí zelenou kostkou a pomocí otázek přemýšlejí o průběhu textu. Na závěr si hodí kostkou oranžovou a odpovědmi na nabízené otázky shrnou text..Milí přátelé, pokud byste měli zájem o čtenářské kostky, napište, prosím, na ctenarske.kostky@gmail.com.Připravujeme objednávku na únor. Cena sady je 480 Kč (plus balné a poštovné). .

  Bližší informace naleznete zde.

   

 • Ukázku práce se čtenářskými kostkami najdete zde.  A seznam otázek, které jsou na kostkách vytištěny, je k dispozici na konci webové stránky,  zde.

 • Seznam knih – V průběhu tří let jsme pracovali s celou řadou knih,  nabízíme vám jejich seznam, rozšířený o nové tituly a o tituly pro žáky na II. stupni ZŠ. Knihy jsou rozděleny podle čtenářské úrovně dětí. Považujte, prosím, toto rozdělení za orientační a nezapomeňte, že ve třídě máte pravaděpodobně žáky různých čtenářských úrovní.

  Seznam najdete Knihy_doporucene_3. Anotace mnohých knih najdete zde.

 • Nabídka školám: Akreditovaný kurz Jak založit čtenářský klub aneb Čtenářská dílna v praxi, vhodný pro výzvu č. 56 OP VK

  Více zde

 • Školní čtenářské kluby získaly cenu veřejnosti v soutěži Eduina  – inovace ve vzdělávání. A současně se umístily na 2. místě v hodnocení odborné poroty. Více zde.

 • Na webu najdete nový text Zbyňka Němce, našeho speciálního pedagoga, v němž přehledně shrnuje své zkušenosti se čtenářstvím dětí se sociálním znevýhodněním. Vše doplňuje řadou výzkumů a citací. Čtete zde.

 • Poslední palubní deník právě míří ke svým čtenářům. Naleznete ho zde.

 • K naší velké radosti jsme zjistili, že čtenářské kluby postoupily do finále soutěže Eduina. Nyní už záleží na hlasování veřejnosti. Pokud nás chcete podpořit, bude moc rádi: http://www.eduin.cz/hlasuj/

   

 • V Praze proběhla první burza nápadů, fotografie naleznete zde. Setkání bylo vemi příjemné a věříme, že všestranně přínosné.

 • S knihou po škole ? Jak to vlastně myšleno? Můžete si to přečíst v závěrečné metodice Školních čtenářských klubů. S radostí Vám oznamujeme, že “naše kniha” je ke stažení  zde. Pokud máte zájem o vytištěnou knihu, napište na adresu: jana.horovska@novaskolaops.cz

 • Milí přátelé dětského čtenářství,

  pokud se chcete dozvědět něco o školních čtenářských klubech jako volnočasové aktivitě vhodné pro děti základních škol, případně předškolní děti, zbystřete pozornost a zvažte účast na burze nápadů buď 10. listopadu 2014 v Era Světě, což je na Jungmannově náměstí v Praze, nebo 24. listopadu 2014 v budově Arcibiskupství olomouckého v Olomouci.
  Půjde o velmi prakticky zaměřené setkání, kdy si většinu metod práce i vyzkoušíte. Celá akce je  zdarma.
  Bližší informace k místům, kde se sejdeme,  a program najdete zde:

  Společné pracovní setkání nám zpříjemní různé dobroty na zub , protože celý projekt, v jehož rámci se scházíme, je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Zájemcům můžeme zároveň proplatit i cestovní náklady. Informujte nás však, že o toto máte zájem.

  V případě zájmu zúčastnit se, napište na jana.horovska@novaskolaops.cz.
  Prosím, napište, jakých dvou dílen se chcete zúčastnit (jedna dopolední, jedna odpolední, anotace k dílnám i časový rozvrh naleznete v příloze Program Burzy nápadů). Také prosíme o informaci, zda jste učitel/ka I. či II. stupně, knihovník/knihovnice atd.případně zájmu napište na e-mail: jana.horovska@novaskolaosp.cz.     

  ctenarskekluby_rodina_skola_inzerce.indd          

 • Naďa a Bětka se na Vás teší na 24. knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.  V pátek 17. října 2014  od 10.10 do 11.00 na  čtenářskou dílnu

   pro děti, učitele, knihovníky a rodiče, v níž se dozvíte, jak čtenářské kluby probíhají. Při dílně čtení budou spolupracovat děti ze ZŠ V Sadech z Havlíčkova Brodu

   V pátek 17. října a v sobotu 18. října 2014  se na Vás těšíme u stánku č. 126, kde se dozvíte, co to je čtenářský klub, jak funguje a jak je možné přilákat ke knihám i zarputilé nečtenáře.

   

 • Eva Fundová, knihovnice z Přelouče a veducí klubu v Hlavečníku, zorganizovala sérii klubových setkání s dětmi z Přelouče. Nejmladšímu čtenáři byly celé tři roky. O Eviných zkušenostech si přečtete zde.

 • Výsledky šetření, které jsme v Nové škole uskutečnili na podzim roku 2013, jsou ke stažení zde.

 • Milí rodiče, pokud ještě nechodíte s dětmi do knihovny, třeba si rádi přečtete “10 důvodů, proč navštívit s dětmi knihovnu”, které sepsala zkušená knihovnice Naďa Rollová.

  Více zde

   

 • Rozloučení s čtenářským klubem

   

  O tom, jak proběhlo klubové rozloučení ve Slaném, si můžete přečístí zde. 

  Najdete zde i autentické výpovědi dětí, o tom, co se jim v klubu líbilo.

 • Nová lekce Alžběty Ingrové se zaměřuje na kladení otázek – a jejím hlavní hrdinou je Petalík z knihy Kouzelná baterka. Více zde.

 • Na webu je nový Dopis v lahvi – metodická podpora pro učitele a knihovníky. Více zde.

 • Mnoho z nás přestane svým dětem číst, když se to ony samy naučí… ale třeba je to škoda. Leckterým  knihám by totiž děti už rozuměly, ale ještě je samy nezvládnou přelouskat. Knihy, které si můžete číst se svými dětmi (a věříme, že budou bavit i Vás), najdete na zde.

 • Nakladatelství Mladá fronta vydalo před nedávnem knihu . Nyní k ní vyšla i metodika, kterou sepsala Nina Rutová, která v klubech působí jako odborná konzultantka. Aktivity popsané v metodice byly vyzkoušeny v kolínském čtenářském klubu, u Evy Novákové a Tomáše Koleszára.

 • Prahou kráčel lev….  V neděli 18. května 2014 jsme pozvali na Svět knihy rodiče s dětmi. A spolu s výtvarnicí Míšou Kukovičovou realizovali dílnu podle knihy Prahou kráčí lev. Poprvé jsme také veřejně použili naše čtenářské kostky – více o nich bude napsáno v červnové Rodině a školy a pro Pražáky v časopise “Kam s dětmi v Praze”.

   

 • Přijďte se dozvědět více o čtenářských klubech na Svět knihy 2014.

 • Kurzy umožňující šíření myšlenky čtenářských klubů do dalších škol získaly akreditaci. Potvrzení zde.

 • Přečtěte si Palubní deník č. 6 zde.

 • Video o akci Čtení na kolejích zde.

 • Soubor lekcí (ke stažení zde) Niny Rutové provází knihou Já se nechtěl stěhovat a hlouběji se přitom zabývá tématy šikany a postojem dětí v klubu či školní třídě k dětem, které jsou na okraji.

 • Kluby ze slánských Hájů vám nabízí inspiraci, jak vtáhnout do klubové práce rodiče – více zde.