Návštěva knihkupectví v Liberci

 

 

Jeden z našich libereckých klubů, kam dochází starší děti, dostal skvělou příležitost: každé dítě si mohlo vybrat v knihkupectví vlastní knihu.  Dosud dostávaly děti knižní odměny podle našeho výběru a přes veškerou snahu jsme se občas prostě netrefily. Děti proto možnost koupit  si knihu samy uvítaly. Vždyť už si většina z nich dokáže vybrat knihu ke čtení tak, aby je opravdu bavila.  Děti se na nákup těšily, už se dopředu ptaly, jaké knížky si mohou vybírat, jaký finanční limit mají, kam půjdeme nakupovat apod.

Před vstupem do knihkupectví jsme si ujasnily pravidla, která bychom v prodejně měly dodržovat. Trochu jsme se bály, že děti už budou předprázdninovém čase trochu divoké, ale nebylo tomu tak. Ponořily se do regálů a nijak nerušily ostatní koupěchtivé zákazníky.

Postupně se na nás takřka všechny obrátily s prosbou o pomoc při výběru. Jen Kačka měla celkem rychle ja